Добропільський НВК "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – ДНЗ"
 
м. Добропілля

Батькам

 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

            У 2017-2018 н.р.Добропільський НВК №4 пілотує Нову Українську Школу (НУШ). Відбір пілотних шкіл відбувався на конкурсній основі. Всього було обрано по чотири школи в кожній області та в Києві. У кожній із шкіл Стандарт пілотуватимуть у двох перших класах.  Це 1-Б клас (кл. керівник Рупчева Т.В.) та 1-В (кл.керівник Рудєва Т.В.). На підставі цього пілотування та громадського обговорення, буде підготовлено фінальну версію Державногостандарту початкової загальної освіти. 

Це – проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Цього навчального року (2017/2018) його використовуватимуть у навчальному процесі 100 шкіл по всій Україні, які пілотуватимуть Нову Українську Школу (НУШ).

Від вересня 2018 року, коли стартує повномасштабна реформа загальної середньої освіти, учні всіх перших класів України почнуть навчатись за новим Стандартом.
Державний стандарт початкової загальної освіти визначає, що саме мають знати й уміти учні по закінченню певного циклу навчання, окреслює ідейні засади та принципи навчально-виховного процесу, логіку його організації тощо. Користуючись Стандартом, вчителі зможуть розробляти свої навчальні програми та курси на основі інтеграції предметів. Адже Стандарт визначає спільні очікувані результати, які учень має досягнути за певний період. А шляхи досягнення цих результатів – тобто навчальні програми – можуть бути різними.
Стандарт проголошує презумпцію талановитості дитини, рівний доступ до освіти і відсутність будь-яких форм дискримінації.
Серед принципів цього стандарту:
– цінність дитинства – тобто відповідність вимог віковим особливостям дитини;
– радість пізнання та розвиток особистості – тобто плекання самостійності та незалежного мислення замість “навченої безпорадності”;
– принципи здоров’я та безпеки – формування здорового способу життя та створення безпечних умов для фізичного та психоемоційного розвитку дітей.
Це особливо важливо для дітей молодшого шкільного віку – вони мають навчатися в атмосфері взаємної довіри та поваги, без цькувань та насильства.

Стандарт передбачає інтегроване навчання в початковій школі. Зміст початкової освіти розроблено на основі компетентнісного підходу.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

 ПРОЕКТ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

 

             В Добропільському НВК № 4 проводиться дослідно-експериментальна  робота  за програмою  Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (початкова школа), головна мета якого співпадає з одним із стратегічних напрямів роботи НВК: упровадження в освітній простір системи пошуку, навчання та виховання здібних, обдарованих дітей і учнівської молоді. Програма науково-педагогічного проекту «Інтелект України» пропонує високоефективну дидактичну модель навчання здібних і академічно обдарованих  учнів початкової школи, яку доцільно розвивати і в основній школі.

             Учні 1-А класу (кл. кер. Арєфіна Н.Є.), 2-А класу (Дудушко Т.І.), 3-А класу (кл. кер. Васильченко Н.Є) та учні 4-А класу (кл.кер. Бабаніна С.В.) беруть участь у програмі проекту «Інтелект України».

 

 

         Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою ідентифікації інтелектуально обдарованих дітей та молоді, створення для них спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через всілякого роду грантові й інші програми. На обдарованих учених та спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен із них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.

         Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.